APVV-15-0201

Modelovanie a riadenie procesu extrúzie drevoplastu ako
systému s rozloženými parametrami využitím softvérového
produktu DPS Blockset for Simulink v rámci projektu
APVV-15-0201

Download PDF